Atrium Ljungberg

Välkommen till ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag.

Grunden i vår verksamhet är fastigheter, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas i de miljöer vi skapar. Tillsammans med kunder, kommuner och andra samarbetspartners skapar vi bäst förutsättningar för tillväxt och affärer. Vår vision - Alla vill leva i vår stad. 

Vår huvudinriktning är fastigheter för handel och kontor, men i våra områden finns också boende och verksamheter för kultur, service och lärande. Vi finns på Sveriges tillväxtmarknader Stockholm, Uppsala och Malmö.

Våra drygt 50-talet fastigheter är värderade till cirka 25 mdkr och har en total uthyrbar yta på närmare 950 000 kvm. 
Några av våra välkända handelsplatser är Sickla, Farsta Centrum och Port 73 i Stockholmsregionen, Mobilia i Malmö och Gränby Centrum, Forumgallerian och Rådhuset i Uppsala.

Vi äger dessutom flera kontorsfastigheter i Stockholmsregionen i Sickla, Farsta, Kista, Hagastaden och i Södermalm, där Glashuset vid Slussen är det mest kända. Dessutom har vi stora byggrätter som är en viktig del av vår fastighetsutveckling. 


Atrium Ljungberg AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1994.Huvudägare i bolaget är Konsumentföreningen Stockholm, familjen Holmström och familjen Ljungberg


läs mer om atrium ljungberg